SENESTE

NYHEDER

Kære medlem af ABC’s Venner:

HAR DU HUSKET?

At vores regnskabsår  går fra 1. januar til 31. december, hvorfor kontingentet for 2023 skal være indbetalt inden udgangen af januar måned.

Har du endnu ikke fået betalt for 2022, så er det ved at være sidste udkald.

Kontingentet er kr. 100,- årligt for medlemskab af ABC's Venner.

Deltager du på Tirsdagsholdet koster det yderligere kr. 250,- årligt, og da deltagelse på Tirsdagsholdet også er betinget af medlemskab af ABC's Venner, skal alle der deltager på Tirsdagsholdet betale ialt kr. 350,-.

Skulle du have lyst til at indbetale mere er du selvfølgelig velkommen til det.

Beløbet bedes indbetalt på konto: 5331 0339596 inden udgangen af januar 2023.

Vi håber, at du stadig vil være med til at støtte det gode formål, hvor vi blandt andet bruger størstedelen af dit kontingent til at støtte ABC’s ungdomsarbejde.

Med venlig hilsen

ABC’s Venner, bestyrelsen